Casting bij Xapp KinderCasting.

Xapp KinderCasting is een casting- en modellenbureau met kinderen uit Nederland en Vlaanderen. Kinderen van Xapp kunnen worden ingezet voor televisie, films, theater, radio, evenementen en modellenwerk. Daarnaast verzorgen wij begeleiding van de kinderen op de set.

Onze online database geeft u een indruk van ons bestand. Daarnaast kennen wij veel kinderen door onze kampen, workshops en fotoshoots. Hierdoor kunnen wij gericht casten en vinden we altijd het juiste kind voor uw productie.

Goed geregeld.

Op de set kan Xapp zorgen voor betrouwbare kinderregie en –coaching of kinderbegeleiding. Daarbij vertrouwen wij op de expertise van een breed netwerk van freelance medewerkers met heel veel ervaring in het werkveld.

Xapp Kindercasting kan u veel werk uit handen nemen,  van fotovoorstel tot casting, contacten met ouders en kinderen, ontheffingen van de Arbeidsinspectie en de uitbetaling van de kinderen.
Neem contact op en wij gaan voor u aan de slag! 0529430249

Xapp kindercasting

Zelf een cast samenstellen

via secure.kindercasting.com

Het zoeken en samenstellen van een cast gaat via onze database op secure.kindercasting.com.

Regels voor kinderen in producties.

In Nederland en België bestaan regels voor kinderen die willen werken. Dit is in een wet geregeld zodat kinderen nooit te veel of te zwaar werk verrichten. Als een kind jonger dan 13 jaar meewerkt aan een filmproductie, tv-programma, modeshow of bijvoorbeeld een musical moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie.

Regels in Nederland

Zowel de producent als de ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van het kind. Uitgebreide informatie over deze wet is te vinden op de website van de arbeidsinspectie, te bereiken via arbeidsinspectie.nl.

De eisen die gesteld worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie om een ontheffing voor zogenaamde “kunstkinderen” te verlenen zijn in het kort:

Kinderen tot 7 jaar:

Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar vier keer en bij serieproducties acht keer een ontheffing worden verleend. Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid. Per dag mag maximaal vier uur worden gewerkt tussen 08.00 uur en 19.00 uur.

Kinderen tussen 7 en 13 jaar:

De arbeidsinspectie kan een ontheffing verlenen voor maximaal 12 / 24 optredens per jaar. Een kind mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken. Zowel voor, tijdens en na de uitvoering moeten de kinderen door een deskundige worden begeleid. Er mag tussen 08.00 uur en 23.00 uur maximaal 4 uur gewerkt worden.

Alleen wanneer het gaat om serieproducties kan een ontheffing voor 24 optredens per jaar worden verleend. Het kind mag dan niet meer dan 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Het kind mag tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben.
Voor kinderen ouder dan 13 jaar zijn de regels wat soepeler.