Casting bij Xapp KinderCasting.

Xapp KinderCasting is een casting- en modellenbureau met kinderen uit Nederland en Vlaanderen. Kinderen van Xapp kunnen worden ingezet voor televisie, films, theater, radio, evenementen en modellenwerk. Daarnaast verzorgen wij begeleiding van de kinderen op de set.

Onze online database geeft u een indruk van ons bestand. Daarnaast kennen wij veel kinderen door onze kampen, workshops en fotoshoots. Hierdoor kunnen wij gericht casten en vinden we altijd het juiste kind voor uw productie.

Goed geregeld.

Op de set kan Xapp zorgen voor betrouwbare kinderregie en –coaching of kinderbegeleiding. Daarbij vertrouwen wij op de expertise van een breed netwerk van freelance medewerkers met heel veel ervaring in het werkveld.

Xapp Kindercasting kan u veel werk uit handen nemen,  van fotovoorstel tot casting, contacten met ouders en kinderen, ontheffingen van de Arbeidsinspectie en de uitbetaling van de kinderen.
Neem contact op en wij gaan voor u aan de slag! 0529430249

Xapp kindercasting

Zelf een cast samenstellen

via secure.kindercasting.com

Het zoeken en samenstellen van een cast gaat normaal via onze online database. Omdat de we de website en database reorganiseren is deze offline.
Begin 2024 is onze nieuwe site weer klaar voor gebruik. Neem tot die tijd telefonisch of per mail contact op om een cast samen te stellen.

Regels voor kinderen in producties.

In Nederland en België bestaan regels voor kinderen die willen werken. Dit is in een wet geregeld zodat kinderen nooit te veel of te zwaar werk verrichten. Als een kind jonger dan 13 jaar meewerkt aan een filmproductie, tv-programma, modeshow of bijvoorbeeld een musical moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie.

Regels in Nederland

Zowel de producent als de ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van het kind. Uitgebreide informatie over deze wet is te vinden op de website van de arbeidsinspectie, te bereiken via arbeidsinspectie.nl.

De eisen die gesteld worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie om een ontheffing voor zogenaamde “kunstkinderen” te verlenen zijn in het kort:

Kinderen tot 7 jaar:

Een kind van 6 jaar of jonger kan met een ontheffing in een leeftijdsjaar 6 dagen optreden of acteren. Minder kan vanzelfsprekend ook; meer niet. Per week zijn er ook maxima. Die normen per week gelden voor ál het werk. Dus niet alleen voor optredens of opnames, maar ook voor het repeteren en voor andere aan het werk verbonden activiteiten. Denk aan het maken van foto’s of het geven van een interview. In een week mag een kind op maximaal 3 dagen werken. Per schooldag gaat het om ten hoogste 2 uren en op andere dagen 4 uren. Deze uren zijn inclusief pauzes en wachttijden. Eén dag werken in het weekend is mogelijk; in principe op zaterdag, bij uitzondering op zondag. Na het werken is een kind altijd 14 uren vrij. De periode tussen 19.00 uur en 8.00 uur maakt daar in ieder geval deel van uit. Dat betekent dat het kind uiterlijk tot 19.00 uur ’s avonds werkt.

Kinderen tussen 7 en 13 jaar:

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar
Een kind van 7 tot en met 12 jaar kan met een ontheffing in een jaar 24 dagen optreden of acteren. Minder kan vanzelfsprekend
ook; meer niet. Dit aantal ‘speeldagen’ wordt berekend per leeftijdsjaar, dus vanaf de dag waarop het kind jarig is. Per week zijn er ook maxima. Die normen per week gelden voor ál het werk. Dus niet alleen voor optredens of opnames, maar ook voor het repeteren en voor andere met
het werk verbonden activiteiten. Denk aan het maken van foto’s of het geven van een interview.

In een week mag een kind op maximaal 3 dagen werken. In een schoolweek mag een kind maximaal 12 uren werken. Per schooldag gaat het om ten hoogste 4 uren; op andere dagen hooguit 7 uren. Deze uren zijn inclusief pauzes en wachttijden. Werkt een kind op een dag 4,5 uur of langer, dan moet er minstens een half uur pauze zijn. Eén dag werken in het weekend is mogelijk; in principe op zaterdag. Bij uitzondering kan er een ontheffing worden verleend voor het werken op zondag.

Veilig en beschermd werken hangt niet alleen af van de werkomstandigheden en van hoe vaak en hoe lang een kind actief is. Goede begeleiding is daarvoor ook belangrijk. In de regels staat daarom dat een kind voor, tijdens en na het werk deskundig moet worden begeleid.

 

Voor kinderen ouder dan 13 jaar zijn de regels wat soepeler.

Brochure -Kind in de spotlights-

Regels kind in productie